Ogłoszenia duszpasterskie

 • V Niedziela Wielkiego Postu - 18.03.2018

  1. Dzisiejszą – piątą niedzielę Wielkiego Postu wkraczamy już w ostatni etap tego okresu. Zasłonięte krzyże są znakiem żałoby i smutku. Wzywają nas, abyśmy razem z Chrystusem przyjmowali codziennie krzyże i z miłości składali je Bogu w ofierze.

  2. Jeszcze raz serdecznie apelujemy: Odpowiedzmy na zaproszenie Chrystusa do udziału w rekolekcjach parafialnych według podanego porządku. Nie odkładajmy spowiedzi na późniejszy termin – święta są już bardzo blisko. Dołóżmy starań, by w środę umożliwić uczestnictwo wszystkim chorym i starszym w spotkaniu z Chrystusem o godz. 1030. Dla wielu z nich jest to może jedyna okazja, by przynajmniej raz w roku uczestniczyć we Mszy Św. Zakończenie rekolekcji w środę. Ofiary złożone w ten dzień to nasz dar dla Ojca Rekolekcjonisty i zakonu Ojców Karmelitów.

  3. Od poniedziałku do soboty w sklepach naszej parafii będą wyłożone kosze, do których będziemy mogli składać nasz dar, jałmużnę postną dla potrzebujących w naszej parafii. Otwórzmy dla nich nasze serca.

  4. Jutro, 19 marca, uroczystość Św. Józefa. To dzień szczególnej modlitwy za mężczyzn. Zapraszamy do modlitwy w intencji mężów i ojców zwłaszcza na Mszę Św. na godz. 1800. Msza Św. Odpustowa w DSP o godz. 1200.

  5. Najbliższa niedziela to Niedziela Palmowa – pamiątka uroczystego wjazdu Pana Jezusa do Jerozolimy. Poświęcenie palm i procesja wokół kościoła przed Mszą Świętą o godzinie 1100. Oddajmy hołd Chrystusowi Królowi, postarajmy się aby z każdego domu przynieść palmę. Młodzież, która chce uczestniczyć w Diecezjalnym Dniu Młodych w Tarnowie prosimy o kontakt z ks. Sylwestrem.

  6. Bóg zapłać za ofiary na kwiaty do grobu Pana Jezusa, zakrystii są baranki i paschaliki na stół wielkanocny. Dziś naszymi ofiarami wspieramy remonty naszej świątyni, w przyszłą niedzielę składka na tacę przeznaczona będzie na Seminarium Duchowne w Tarnowie.

  7. Apelujemy, by przekazując 1% swojego podatku na konto Caritas Diecezji Tarnowskiej pomóc najbardziej potrzebującym. Emeryci i renciści, którzy nie przygotowują deklaracji PIT samodzielnie i rozliczają swoje świadczenia wyłącznie z pośrednictwem ZUS mogą pobrać w zakrystii oświadczenie PIT-OP, na którym mogą zadeklarować 1% podatku na Caritas.

 • IV Niedziela Wielkiego Postu - 11.03.2018

  1. W Wielkim Poście pamiętajmy o udziale w nabożeństwach pasyjnych – Gorzkie Żale w niedzielę o 1500 i Droga Krzyżowa w piątek o 1700 i 1830 i dla dzieci w sobotę o 900 (w Brzezówce – piątek o 1700).

  2. W czwartek młodzież klas III Gimnazjum przyjmie Sakrament Bierzmowania. Do tego ważnego wydarzenia przygotowują się przez trzydniowe rekolekcje w Koszycach Małych koło Tuchowa. W czwartek młodzież ta razem z rodzicami i świadkami zgromadzi się w Pustkowie Osiedlu o godzinie 1730. O godz. 1800 rozpocznie się Msza Św. pod przewodnictwem ks. bpa Leszka Leszkiewicza, podczas której otrzymają dary Ducha Świętego. Spowiedź dla kandydatów do Bierzmowania i ich bliskich i świadków w poniedziałek, wtorek i środę przed i w czasie Mszy Św.

  3. W najbliższą niedzielę, 18 marca, rozpoczniemy wielkopostne rekolekcje parafialne. W czasie tych świętych dni Chrystus będzie przemawiał do nas, On będzie rozgrzeszał, upominał i dodawał otuchy, On będzie nawoływał do nawrócenia i poprawy życia. To On chce się spotkać podczas rekolekcji, by współpracując z nami przemieniać nasze życie. Chciejmy przyjąć postawę syna marnotrawnego i ze skruchą wyznać „Ojcze zgrzeszyłem”. Tak zaplanujmy przyszłotygodniowy czas, by uwzględnić w nim nasz udział w rekolekcjach. Chrystus czeka, by pojednać nas z Sobą i bliźnimi.

  W przyszłą niedzielę porządek rekolekcji będzie następujący:

  godz. 700 - Msza Św. z kazaniem

  godz. 900 - Msza Św. z kazaniem

  godz. 1100 - Msza Św. z kazaniem

  godz. 1500 - Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym

  po G. Ż. - Msza Św. z kazaniem

  godz. 1330 - Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym i Msza Św. (Brzezówka)

  Dalszy porządek jest w naszym informatorze parafialnym, będzie także podawany na bieżąco, również program rekolekcji dla dzieci i Gimnazjum. Spowiedź rekolekcyjna będzie w przyszły wtorek. Zakończenie rekolekcji w środę 21 marca. Nasze ofiary w środę złożymy jako wynagrodzenie za trud głoszenia Słowa Bożego Księdzu Rekolekcjoniście. Rekolekcje poprowadzi o. Zbigniew Czerwień, proboszcz bazyliki MB na Piasku w Krakowie.

  4. W przyszłą niedzielę po Mszy Św. o godz. 900 spotkanie modlitewne Kół Koronkowych. Ofiary na tacę w następną niedzielę (trzecią marca) złożymy na remonty w naszej parafii.

  5. Bóg zapłać za ofiary składane na kwiaty do Grobu Bożego. W zakrystii do nabycia paschaliki i baranki wielkanocne.