Duszpasterze

 • Księża pracujący w parafii:


  ks. Ryszard Pietrasik

  proboszcz

  w parafii od 2006r.

  ks. Paweł Knap

  wikariusz

  w parafii od 2018r.

  ks. Stanisław Schab

  wikariusz

  w parafii od 2018r.