Miejscowość Lubzina

 • Lubzina - wieś położona w Polsce południowo - wschodniej, w województwie podkarpackim, w powiecie ropczycko-sędziszowskim, w gminie Ropczyce.

  Lubzina leży w obrębie Pogórza Karpackiego i Kotliny Sandomierskiej. Jej zabudowa rozciąga się wzdłuż droki krajowej 94 oraz doliny Zawadki. Od południa wznoszą się pasma zalesionych wzgórz o wysokości ponad 300 m. n.p.m., porośnięte kompleksem leśnym bukowym z domieszką jodły, dębu, sosny i brzozy. Wchodzą one w skład Obszaru Chronionego Krajobrazu Pogórza Strzyżowskiego. Przez środek miejscowości przepływa rzeka Sepna, która jest prawym dopływem rzeki Zawadki.

  Przez Lubzinę biegnie międzynarodowa droga krajowa 94, wzdłuż której znajduje się zwarta zabudowa mieszkaniowa. prowadząca do przejścia granicznego z Ukrainą oraz magistrala kolejowa Wrocław-Kraków-Medyka.

  Lubzina położona jest niemal pośrodku pomiędzy dwoma najbliższymi miastami Dębicą i Ropczycami, około 40 km na zachód od Rzeszowa.

  W centrum miejscowości, po prawej stronie drogi z Ropczyc do Dębicy wznosi się kościół parafialny p.w. św. Mikołaja. Wysoka kościelna wieża górująca nad równinnym krajobrazem, widoczna z oddali, służyć może za drogowskaz. Niedaleko od kościoła znajdują się inne miejscowe zabytki: - dawny dwór w Lubzinie - Sepnicy z przełomu XVIII-XIX w. (dziś przedszkole), - dawny pałac wzniesiony w 1899 r. (obecnie Dom Pomocy Społecznej) otoczony wspaniałym XIX-wiecznym parkiem z najgrubszym w Polsce tulipanowcem, którego obwód wynosi aż 5,53 m. - cmentarz parafialny z XIX-wiecznymi nagrobkami.

  Tuż przy granicy z Zawadą, w lesie na Budowlankach, znajduje się obelisk, upamiętniający tragiczną śmierć około 100 osób, zamordowanych w czasie II wojny światowej przez hitlerowców. Byli to ludzie zaangażowani w działalność Związku Walki Zbrojnej, Straży Chłopskiej oraz Narodowej Organizacji Wojskowej. Wśród rozstrzelanych były jednak także kobiety i najpradopodobniej dzieci. Charakterystyczne dla tutejszych lasów są groby z okresu I wojny światowej, w kilku przypadkach wrosnięte w pnie starych drzew. Przez tutejszy las prowadzi turystyczna trasa rowerowa z Ropczyc do pobliskiej Zawady.