Historia parafii Lubzina

 • 1185 r.

  Najstarsza wzmianka o wsi Lubzina.

  1277 r.

  Powstaje parafia Lubzina fundacji opactwa cystersów w Koprzywnicy - kościół drewniany.

  1326 r.

  Najstarsza zachowana wzmianka o istnieniu parafii Lubzina w obrębie diecezji krakowskiej. W tym roku do parafii Lubzina należą: Lubzina, Sepnica, Brzezówka, Czekaj, Kochanówka, Okonin, Ostrów, Paszczyna, Skrzyszów, Zawada.

  1513 r.

  Istnieje w Lubzinie szkoła parafialna.

  1629 - 1723 r.

  Istnieje w Lubzinie szpital parafialny.

  1720 r.

  Początek ksiąg parafialnych.

  1786 r.

  Powstaje diecezja tarnowska.

  1791 r.

  Pierwszy biskup tarnowski Florian Janowski wydziela Zawadę - tworzy samodzielną parafię.

  1821 r.

  W stolicy diecezji - w Tarnowie - powstaje wyższe seminarium duchowne.

  1830 r.

  Od tego roku istnieje kronika parafialna.

  1884 r.

  Wybudowana murowaną plebanię.

  1904-1906 r.

  Zbudowano obecny kościół - z cegły, w stylu neogotyckim. Z fundacji Józefy Paliszewskiej i z ofiar wiernych, starania ówczesnego proboszcza ks. Macieja Miętusa. Kościół projektował architekt Teodor Talowski. Budowę prowadził J. Krajewski. Kościół zbudowano w miejscu starego drewnianego. Kryty był dachówką.

  31.08.1907 r.

  Konsekracja Kościoła przez arcybiskupa Leona Wałęgę.

  1907 r.

  Sprawiono do kościoła pneumatyczne organy na 23 głosy. Organy wykonała firma Haas'ego z Lwowa.

  1914 r.

  Zmieniono pokrycie kościoła na eternit.

  1922 r.

  Ogrodzono kościół - ogrodzenie z cegły.

  1924 r.

  Wioska Czekaj odłączyła się do parafii Ropczyce.

  1925 r.

  Zostaje utworzona niezależna parafia Ostrów. Wioska Kochanówka zostaje przyłączona do parafii Ocieka.

  1956 r.

  Malowanie kościoła. Polichromie zaprojektował prof. A. Gross z Ropczyc.

  1962 r.

  Konsekracja nowych dzwonów - przelewanych ze starych pękniętych (Maria, Stanisław, Wojciech).

  1964 r.

  Remont wieży kościelnej - pokrycie kościoła dachówką.

  1978 r.

  Wioska Okonin odłączono do parafii Chechły.

  1979 - 81 r.

  Wybudowano nową plebanię.

  1984 r.

  Ks. abp. Jerzy Ablewicz ustanowił samodzielną parafię Skrzyszów.

  1986 r.

  W Paszczynie wybudowano kaplicę początek duszpasterstwa w Paszczynie.

  1987 r.

  Kościół zostaje pokryty blachą miedzianą.

  1992 r.

  Ks. biskup Józef Życiński ustanowił samodzielną parafię w Paszczynie. W Brzezówce ks. biskup Józef Gucwa poświęcił kaplicę.

  1998 r.

  Nowe instalacje w kościele: elektryczna i nagłośnieniowa.

  1999 r.

  Malowanie kościoła - prace wykonała firma inż. Wiesława Odronica z Żegocina.